Koper erfpachtgrond heeft recht op taxatie met 2e of 3e taxateur

De erfpachter die grond te koop krijgt aangeboden zal alleen een reeele waarde voor de grond willen betalen. Rekening houdend met het feit dat het erfpachtgrond is en de door hem als erfpachter aangebrachte verbeteringen. In de gevallen waar Staatsbosbeheer erfpachtgrond te koop aanbiedt, is het RVOB als taxateur (van de rijksoverheid) ingeschakeld. Dat heeft de nodige kritiek opgeleverd aangezien deze een taxatie-instructie heeft gekregen van Staatsbosheer die niet tot een marktconfrome taxatie zal leiden. Het is vakmatig not done voor een taxateur op basis van een taxatie-instructie te waarderen.

De Staatssecretaris heeft  aangegevn dat de koper recht heeft op een een taxatie door een eigen taxateur of desnoods waardebepaling door een drietal taxateurs, die gezamelijk de waarde van de grond vaststellen.

In het verslag van een Algemeen Overleg van 3 april 2012 zegt  Staatssecretaris Bleeker op pagina 33 het volgende:

In geval van een verstandige beoordeling van de marktwaarde, houden een beëdigd makelaar of een beëdigd taxateur van het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en eventueel een tweede en een derde taxateur bij het bepalen van de waarde rekening met alle gegevenheden die specifiek zijn voor het object. Zo hoort dat. Wij geven mee dat de overheid er niet is om een geforceerde prijsopdrijvende werking uit te oefenen. Dat is de opdracht die daarbij hoort.”

Bij de verkoop van erfpachtpercelen aan de erfpachter stelt hij dat er “duidelijkheid over de canon en verkoopmethodiek” is.

Die verkoopmethodiek is als volgt: Staatsbosbeheer is eigenaar. Die schakelt het RVOB in als verkoper. Het geld gaat naar Staatsbosbeheer, dus niet naar het RVOB. Laatstgenoemde heeft dus zelf geen zakelijk belang bij de verkoopprijs. Het moet toetsen en werken in opdracht van Staatsbosbeheer. Daarbij komt dat een erfpachter altijd een second opinion kan vragen over de prijs. Als men het niet eens wordt en de erfpachter niet koopt, krijgt laatstgenoemde gelukkig alle rechtsbescherming die er in Nederland voor erfpachters en huurders is. Dat is de methodiek die gevolgd wordt.”

De koper die het niet eens is met de taxatie van de grond door Staatsbosbeheer/RVOB moet dus aandringen op taxatie door twee of drie taxateurs. Gebruikelijk is, bijvoorbeeld bij herziening van de canon na een bepaalde periode, dat de erfpachter zelf een taxateur aanwijst en deze zonodig met de taxateur van de grondeigenaar een derde taxateur aanwijzen. Dit driemanschap kan dan de grondwaarde bepalen.

Advertenties

One comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s