Art. 5:91 BW toestemming overdracht

Overdracht van het recht van erfpacht op een stuk grond (of erfpacht bij een appartementsrecht) wordt in artikel 5:91 BW behandelt. Bijvoorbeeld overdracht bij  verkoop van het erfpachtrecht aan een koper. In de erfpachtakte kan opgenomen zijn dat door de erfpachter toestemming gevraagd voor deze overdracht  aan de grondeigenaar, de erfverpachter. Als dat niet is bepaald in de erfpachtakte of erfpachtcontract dan is geen toestemming van de erfverpachter bij overdracht nodig.

Appartementsrecht op erfpacht

Ook bij appartementsrechten die op erfpachtgrond staan kan dit voorbehoud van toestemming bij overdracht gemaakt worden. Dan moet het wel in de splitsingsakte opgenomen zijn. Ook kan in het erfpachtcontract bepaald zijn dat het recht van erfpacht niet zonder toestemming van  de grondeigenaar gesplitst mag worden. De bepaling in het erfpachtcontract dat toestemming nodig is voor overdracht staat niet aan de weg bij executie van het erfpachtrecht door schuldeisers van de erfpachter.

Overlijden erfpachter

In de erfpachtakte of het erfpachtcontract mag niet bepaald zijn dat in geval van overlijden van de erfpachter toestemming nodig is van de grondeigenaar voor overdracht.

Erfpacht van landbouwgrond
Erfpacht van landbouwgrond

Misbruik van toestemmingsvereiste ex art. 5:91 BW bij erfpacht

Vaak wordt bij verkoop van erfpacht dit moment aangegrepen door de grondeigenaar om de canon te verhogen of andere voorwaarden te verbinden aan (eventuele) toestemming voor de overdracht. De voorwaarden die aan de toestemming voor overdracht van de erfpacht verbonden worden, mogen niet onredelijk zijn. Hier ontstaan regelmatig geschillen over en in dat geval bepaalt artikel 91 lid 4 BW dat de kantonrechter daarover een uitspraak kan doen. Via de kantonrechter kan door de erfpachter gevorderd worden dat de vereiste toestemming van de grondeigenaar (die zonder redelijke gronden weigert mee te werken) wordt vervangen door een machtiging van de kantonrechter.

Toetsing erfpachtvoorwaarden aan redelijkheid en billijkheid

De rechter kan ook de redelijkheid toetsen van een voorwaarde die de grondeigenaar stelt bij de overdracht van de erfpacht. Lees daarover mijn blog op de site http://www.advocaten-amsterdam.nl/100/erfpacht-toestemming-overdracht-voorwaarde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s