Art. 5:97 BW wijziging/opheffing erfpacht

Verzoek om wijziging van erfpachtrecht

In artikel 5:97 BW heeft de erfpachter de bevoegdheid na verloop van 25 jaar de rechter te verzoeken het recht van erfpacht te wijzigen of op te heffen op grond van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de akte van vestiging niet van de eigenaar of de erfpachter kan worden gevergd. Een advocaat kan u adviseren over de kans van slagen van een dergelijke vordering. Bij het tot stand komen van dit wetsartikel is destijds uitgesproken dat de verwachting is dat de rechter niet vaak gebruik zal maken van deze wetsbepaling. De verwachting was dat de toekomstige situatie doorgaans door partijen al onder ogen zou zijn gezien en geregeld zou zijn in de erfpachtakte.

Wijziging omstandigheden en aanpassing erfpacht

Toch kan het artikel van pas komen, indien de omstandigheden onder het erfpachtrecht dat destijds is gevestigd aanzienlijk zijn gewijzigd. Bijvoorbeeld door de bepaling omtrent bestemmingen die volledig achterhaald zijn, nu deze bestemmingen of niet meer gerealiseerd kunnen worden of de bestemmingsplannen zijn ingehaald.

Dit artikel kan overigens niet gebruikt worden om de canon aan te passen. Vraag daarover aan mij advies als u daarover een vraag heeft.

Overgangsrecht voor erfpacht per 1 januari 1992

Indien een dergelijke vordering aanhangig wordt gemaakt door de rechter, dan dient ook de positie van bijvoorbeeld een hypotheekhouder afgewogen te worden door de rechter. Op de regeling is ook overgangsrecht van toepassing. Dat betekent dat erfpachtcontracten die reeds bestonden bij de invoering van de wettelijke regeling op 1 januari 1992 niet opgeheven of gewijzigd kunnen worden op grond van dit artikel.

Beoordeling verzoek wijziging erfpacht door rechter

Indien de rechter een verzoek tot opheffing of wijziging moet beoordelen, dan zal beoordeeld moeten worden in hoeverre er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Dat zal niet snel het geval zijn. Het is echter niet ondenkbaar en om die reden kan het voor een erfpachter nuttig zijn om erfpachtvoorwaarden die absoluut niet meer voldoen aan de huidige tijd te laten aanpassen door de rechter.

Als je hier een vraag over hebt mail die naar Mark@blenheim.nl

5 reacties

 1. Beste mensen,’
  A.s. 13 augustus heb ik een beroepzaak betreffende de woz waarde van mijn huis in Amsterdam dat particuliere erfpacht heeft.
  Ik ga pleiten voor een lagere woz waarde op grond van art.18 sub c.
  Ben zelf een particulier en zou ga suggesties willen van derden die ik dan nog net 10 dagen voor 13 augustus kan opsturen.
  Spoed dus…Alle hulp is welkom!
  Graag reactie !!!

  Met groet Debby Luiten

  • Beste Debby, ik heb je bericht te laat gezien. De wet bepaald dat erfpachtgrond hetzelfd gewaardeerd moet worden als gewone eigendom van grond.Je moet zoveel mogelijk bijzondere omstandighedn aanvoeren waarom jouw perceel afwijkt van de vergelijkingsobjecten die zijn gebruikt. Negatieve omstandigheden drukken de WOZ waarde. Alle bezwaren tegen erfpacht vind je op deze blog. Veel succes. Als je een succes(je) boekt, hoor ik het graag.
   Groet,
   Mark van Weeren

 2. mark,bedankt voor je reactie.
  Ik ga pleiten op de niet financierbaarheid van mijn pandje door de particuliere erfpacht voorwaarden die ik heb.
  Heb je daarover evt. Tips?
  Groet,
  Debby luiten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s