2e druk 50 Vragen over Erfpacht verschenen bij uitgevrij Kluwer

Het is al weer 7 jaar geleden dat de 1e druk van mijn boek 50 Vragen over Erfpacht uitkwam over erfpacht. Tijd voor een update dus en een nieuwe design van het boek.

Rechtsbescherming erfpacht nog steeds belabberd

In de afgelopen 7 jaar is er veel rechtspraak die in de 2e druk is verwerkt, net als de invoering van eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam en de daarmee samenhangende methode van waardering van de grondwaarde en de kritiek daarop.

Als je 7 jaar rechtspraak over erfpacht bekijkt dan is het teleurstellend om te constateren dat de rechtsbescherming nog steeds belabberd is. De rechters in Amsterdam passen in ieder geval de Richtlijn 93/13 toe om oneerlijk bedingen in erfpachtvoorwaarden buiten werking te stellen bij particulier erfpacht. Maar een ontwikkeling naar betere rechtsbescherming zie ik niet in de rechtspraak. De rechter heeft bijvoorbeeld niet ingegrepen in de vele rechtszaken over de complexe Koopgarant voorwaarden met daaraan gekoppelde taxatie-instructie. De voorwaarden zijn voor een gemiddelde consument volstrekt onbegrijpelijk. Zeker nu deze voorwaarden door woningstichtingen gehanteerd worden zou een bijzondere zorgplicht moeten gelden voor de gebruiker van deze voorwaarden. De voorwaarden zouden net als bij pacht van land- en tuinbouw grond van te voren goedgekeurd moeten worden door een toezichthouder of Erfpachtkamer.

Betere wettelijke regeling erfpacht noodzakelijk als rechters onvoldoende bescherming kunnen bieden met huidige regelgeving

Consumenten zijn nog steeds slachtoffer van onredelijke erfpachtvoorwaarden. De zeer uitgebreide wettelijk regeling voor pacht van land- en tuinbouwgrond (art. 7:311 -399e BW, zo’n 100 wetsartikelen over modelcontracten, prijsbescherming, toezicht door grondkamer; wettelijk voorkeursrecht van de pachter, etc.) staat is schril contrast met de beperkte en verouderde regelgeving van erfpacht. Waarom wordt een pachter van tuinbouwgrond wel zeer uitgebreid wettelijk beschermd en een consument met een woning op erfpacht niet? Tijd voor nieuwe wetgeving dus, lijkt me. De VVD heeft daar op 12 oktober 2021 gelukkig een initiatiefnota voor ingediend bij de Tweede Kamer. Dat moet op de agenda blijven totdat het is geregeld.

In mijn laatste podcast over erfpacht ga ik hier ook op in.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s