Oneerlijke handelspraktijk bij erfpacht

Soms is bij mij de vraag opgekomen of de gemeente Amsterdam wel eerlijk handelt bij erfpacht. Bijvoorbeeld bij de overstapregeling, die al een discussiestuk op zich is.

Oneerlijke handelspraktijk bij erfpacht

In een dossier zie ik dat de WOZ waarde bij de overstapregeling in Amsterdam  ineens wordt verdubbeld! Het beeld ontstaat dat  een aantal handigheidjes die worden toegepast (waarmee de afkoopsom omhoog gaat) niet zijn gepubliceerd op de website met de overstapregeling. Terwijl de overstapper zelf de laagste WOZ waarde  over 2014 of 2015 mag kiezen volgens de regeling. De vraag is wanneer dit een oneerlijke handelspraktijk wordt die onrechtmatig jegens de erfpachter.

Wanneer is sprake van een oneerlijk handelspraktijk

De gemeente is ook in haar privaatrechtelijke hoedanigheid van grondexploitant in erfpachtrechten gebonden aan de beginselen van behoorlijk bestuur (zie bijvoorbeeld de recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 4 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:8469). De gemeente handelt in strijd met de rechtszekerheid door andere regels toe te passen dan zijn gepubliceerd op de website. Dat is overigens ook in strijd met de zorgvuldigheid die van een bestuursorgaan verwacht mag worden. Het handelen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur kan onder omstandigheden een onrechtmatige daad opleveren jegens een erfpachter.

Erfpacht en consumentenrecht

De gemeente Amsterdam handelt bij erfpacht als grondexploitant in privaatrechtelijke hoedanigheid. Dat betekent dat de gemeente als zodanig in strijd kan handelen met het consumentenrecht. Tot het consumentenrecht behoort ook Afdeling 3A van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek betreffende oneerlijke handelspraktijken. Ingevolge artikel 6:193a BW valt de gemeente onder de hoedanigheid van een (publiekrechtelijke) rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf, in dit geval een erfpachtbedrijf. Het product kan ook een dienst betreffen, zoals het product “overstappen naar eeuwigdurende erfpacht”. Derhalve is Boek 6, afdeling 3A op deze handelsactiviteit van de gemeente van toepassing.

Misleiding bij erfpacht is onrechtmatig

Ingevolge artikel 6:193b BW is sprake van een oneerlijke handelspraktijk, indien misleidend wordt gehandeld als bedoeld in artikel 6:193c – 193g BW. Er is sprake van een handelspraktijk van de gemeente die misleidt of kan misleiden als:
● informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, door
◦. de algemene presentatie van informatie ten aanzien van de prijs en de wijze waarop de prijs wordt berekend  als omschreven in artikel 6:193c, lid 1 sub d;
◦  de algemene presentatie betreffende de voornaamste kenmerken van het product als omschreven in artikel 6:193c, lid 1 sub b, bijvoorbeeld de WOZ waarde grondslag;
● sprake is van misleidende omissie als bedoeld in art. 6:193d door essentiële informatie verborgen te houden of op onduidelijke wijze dan wel te laat te verstrekken daarvan.

Het kan dus gaan om een situatie waarbij informatie wordt verstrekt die door de wijze van presentatie, hoewel wettelijk wellicht correct, en/of het weglaten van essentiële informatie op een of andere manier de consument misleidt of kan misleiden. Dat maakt de praktijk reeds onrechtmatig in de zin van de Wet. De EU Richtlijn oneerlijk handelspraktijken waar deze regels uit voortvloeien kan zijn dienst nog bewijzen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s