Taxatie erfpacht RVB in opspraak

Ik schreef hier al over de foute actie van twee professoren die  over een taxatiemethode een rapport maakten. De twee professoren Eichholtz en Francke aanvaardden een opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), onderdeel van het Ministerie BZK. Zij moesten de geheime taxatiemethode van RVB voor erfpachtgrond valideren. Wat dat ook moge zijn.

Taxatie erfpachtgrond

Taxatie erfpacht door RVB verdacht na advies LOVI

“Valideren” heeft geen juridische status. Die “validatie” in de vorm van een rapport van de 2 professoren moest de 2e Kamer en Minister Blok dan gerust stellen dat reeds door RVB gedane taxaties (veel te hoog volgens vele deskundigen) “marktconform” zouden zijn. En met dit “validatierapport” van twee hooggeleerden zou het bedrog dan compleet zijn.

Klacht tegen professoren over erfpachttaxaties

Gelukkig is er een klachtprocedure tegen professoren die de wetenschappelijke vrijheid bij dit klusje iets te vrijbijvend opvatten. De professoren Eichholtz en Francke kregen derhalve een klacht aan de broek van erfpachters van de Waddeneilanden die opgezadeld zijn met de te hoge erfpachttaxaties door middel van de door de heen “gevalideerde”(geheime) methode. En gelukkig heeft de hoogste adviescommissie die hier over gaat, het LOVI, de professoren schuldig bevonden aan onzorgvuldig handelen in strijd met de Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Het is een advies. Het bestuur van de universiteiten waar de professoren aan verbonden zijn moet nu een besluit nemen over de werkwijze van de hoogleraren. Het LOVI advies (het gaat om advies nr. 5 van 2018). Lees ook artikel Omroep Fryslan over het onzorgvuldige rapport van de professoren.

Samenvatting advies aan RVB over taxatiemethode erfpachtgrond

LOVI oordeelt dat drie van de zes principes van de Gedragscode Wetenschapsbeoefening zijn geschonden.

T.a.v. eerlijkheid en zorgvuldigheid: wat betreft de klacht dat de professoren beter hadden moeten motiveren hoe zij tot hun conclusies zijn gekomen; er is geen sprake van weergave of beoordeling van het een advies van 2013 waar zij zich op baseren (welk advies nu juist de aanleiding van voor de “validatie” opdracht van RVB). Het LOWI is van oordeel dat de professoren in dit opzicht onzorgvuldig hebben gehandeld.

T.a.v. de principes van onpartijdigheid en onafhankelijkheid; door in het rapport 2016 geen rivaliserende opvattingen te bespreken, zoals van professoren verwacht mag worden, hebben de hoogleraren de verdenking van een éénzijdige stellingname op zich geladen. Vooral het rapport Waardering  Bloot Eigendom van de Commissie Van der Werf werd genegeerd.

T.a.v. controleerbaarheid: in het onderhavige geval speelt daarnaast nog een rol dat de uiteindelijke onderzoeksresultaten ook zouden worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. De professoren hebben onzorgvuldig gehandeld door niet te vermelden dat én waarom zij voor hun onderzoek gebruik hebben gemaakt van de geheime taxatie-methode van RVB en ook van informatie van een taxateur van RVB (in dienst bij de opdrachtgever RVB) gebruikt maakt.

Conclusie adviesorgaan over validatie erfpachttaxatie door professoren

Conclusie van het adviesorgaan: de twee professoren hebben op een aantal punten niet dan wel onvoldoende voldaan aan wat van hen op grond van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening mag worden verwacht. Al deze afwijkingen van de  Gedragscode worden gekwalificeerd als verwijtbaar onzorgvuldig handelen door de professoren.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s