Overdrachtsbelasting bij overstap eeuwigdurende erfpacht?

Eeuwigdurend de canon afkopen bij erfpacht kan sinds kort in Amsterdam. Vanwege een hoge buurtstraatquote kan dat een dure grap zijn. En als je dan ook nog overdrachtsbelasting moet betalen dan zijn weinig erfpachters warm te krijgen voor de “overstapregeling” naar eeuwigdurende erfpacht. Het parool meldde 16 juli 2018:

Overdrachtsbelasting eeuwigdurende erfpacht Amsterdam

Wat is de overstapregeling?

Je kan als erfpachter in Amsterdam vrijwillig (het hoeft niet) akkoord gaan met de nieuwe algemene voorwaarden van de gemeente AB2016. Dat heet ‘overstappen’. De ‘grondwaarde’ (waarde bloot eigendom) wordt opnieuw vastgesteld. En de erfpachter kan voor wat betreft de wijze van betaling kiezen voor een indexcanon (canon wordt jaarlijks geïndexeerd) of je kunt eenmalig afkopen, een afkoopsom voor alle toekomstige canonverplichtingen. Feitelijk verandert alleen de (hoogte van) de betalingsverplichting van de erfpachter en kan je kiezen hoe je de canon betaalt: per jaar of een afkoopsom.

Alleen overdrachtsbelasting bij waardevermeerdering van het erfpachtrecht

De grondslag van heffing van overdrachtsbelasting is het verschil tussen de waarde van het oude recht en de waarde van het nieuwe recht. Van een waardestijging bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht is geen sprake als een nieuwe canon is vastgesteld en de erfpachter kiest om jaarlijks een indexcanon te gaan betalen. De erfpachter tekent voor een eeuwigdurende schuld in de vorm van jaarlijkse betaling van canon. Of sprake is van een dergelijke verandering tussen het oude erfpachtrecht en het nieuwe recht is niet in te schatten. De notaris behoort voor ‘de overstap’ dan geen overdrachtsbelasting in rekening te brengen. Afkoopsom canon niet belast met overdrachtsbelasting

Afkoopsom canon bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Indien voor afkoop van de canon wordt gekozen is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Afkoop van de canon forever is niet geregeld in de belastingwet en dus geen belastbaar baar feit. Afkoop is slechts het volledig voldoen van de toekomstige canonverplichting. De notaris zal bij ‘de overstap’ in combinatie met een afkoopsom dus geen overdrachtsbelasting in rekening brengen. Vraag bij twijfel een notaris om advies en niet de belastingdienst.

Wanneer wel overdrachtsbelasting verschuldigd?

Indien er iets anders wordt gewijzigd dan de canon, bijvoorbeeld de bestemming dan zou wel sprake kunnen zijn van een waardeverandering tussen het oude erfpachtrecht en het nieuwe recht, indien door de gewijzigde bestemming een waardestijging ontstaat. Overdrachtsbelasting erfpacht proefschrift Martijn Albers

Voor de berekening van de overdrachtsbelasting is het uitgangspunt dan het verschil tussen de waarde van het oude recht en de waarde van het nieuwe recht. Lees hier meer over het proefschrift van notaris Martijn Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen, pagina 133.

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s