Oneerlijke herziening canon en schadevergoeding

In eerdere blogs over onredelijke erfpachtvoorwaarden gaf ik al aan de rechters steeds vaker de Europese Richtlijn inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten toepassen. In een uitspraak over toestemming overdracht erfpacht van het Hof Arnhem-Leeuwarden is ook de EU Richtlijn 93/13/EEG toegepast en wel op een herzieningsregeling. Dat beding regelt dat bij overdracht de eigenaar aan zijn toestemming de voorwaarde kan verbinden dat de canon wordt aangepast. Deze praktijk is in de rechtspraak als vaker afgestraft maar nu gebeurd dat door het beding als “oneerlijk” te bestempelen en het vervolgens te vernietigen.

herziening canon verkoop woning op erfpacht

Canonherziening als voorwaarde toestemming bij overdracht erfpacht

Het toestemmingsvereiste in de erfpachtvoorwaarden luidde als volgt: “Indien de erfpachter de erfpacht geheel of gedeeltelijk wil overdragen (…), dient hij zich ten einde daarvoor toestemming te kunnen verkrijgen tot het regiohoofd Staatsbosbeheer of de voor hem in de plaats komende functionaris te wenden middels aangetekend schrijven.” Door het oneerlijk beding toe te passen werd in deze zaak grondeigenaar Staatsbosbeheer bevoordeeld door aldus misbruik te maken van het toestemmingsvereiste. Gedurende veertien jaar zou aldus een aanmerkelijk bedrag van € 72.887,50, zijn ontvangen welk voordeel zonder overdracht niet zou zijn ontstaan.  De grondeigenaar mag bij overdracht van een erfpachtwoning dus niet de canon verhogen.

Misbruik toestemmingsvereiste erfpacht leidt tot schadevergoeding

Het toepassen van een oneerlijk beding op zich maakt de grondeigenaar niet schadeplichtig. Door  vernietiging van het oneerlijke beding ontbrak  een deugdelijke grond ontbrak om toestemming te onthouden aan de overdracht van de erfpacht. Het toch onthouden van die toestemming voor overdracht van de erfpacht  is onrechtmatig jegens de erfpachter bepaalde de rechter, en is Staatsbosbeheer in beginsel schadeplichtig is jegens de erfpachter. De rechter geeft ook aan dat aannemelijk is dat de verkoopwaarde van een woning door een aanmerkelijk hogere canon afneemt.

Erfpachtvoorwaarden controleren

Het toepassen van een oneerlijk beding bij erfpacht maakt de grondeigenaar dus schadeplichtig. Tijd voor grondeigenaren hun erfpachtvoorwaarden drastisch te herzien. En voor erfpachter is het zinvol de erfpachtvoorwaarden te laten checken op bedingen die vernietigbaar zijn.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s