Recht op eigen deskundige bij herziening canon

Benoeming van een “eigen deskundige” namens de erfpachter in een driemanschap van taxateurs is gebruikelijk. In het kader van herziening van een erfpachtcontract wordt de grond opnieuw getaxeerd. Of bij aanvang van de erfpacht of verkoop van de grond. De grondeigenaar zal dan een taxateur benoemen die de taxatie doet. Het is van belang dat de erfpachter vaststelt of deze taxateur een instructie heeft gekregen van de grondeigenaar. Door zo’n taxatie-instructie kan er namelijk een afwijkende en te hoge waarde uit de taxatie komen.
Erfpacht Geschillenclausule

Is de taxateur onafhankelijk en objectief ? Dat is de eerste vraag die de erfpachter zou moeten stellen. En wordt de procedure voor benoeming van de deskundigen correct gevolgd? Bij het benoemen van drie deskundigen heeft de erfpachter het recht om zelf ook een deskundige aan te wijzen. Dat gebeurd soms niet en dat kan tot een ongeldige taxatie leiden. Dat was het geval in de deze zaak waarin de rechtbank Amsterdam uitspraak deed op 13 februari 2013, LJN: BZ8515.

“De rechtbank is van oordeel dat van de Gemeente verwacht mag worden bij wijziging van een zo essentiële voorwaarde als de hoogte van een canon, iets dat weinig voorkomt en ingrijpende gevolgen kan hebben voor de erfpachter, een reële mogelijkheid wordt verschaft om een eigen deskundige te kiezen. De Gemeente heeft zelf gesteld dat de erfpachter de voorkeur heeft uitgesproken voor een andere deskundige dan [A]. Bovendien blijkt uit de correspondentie vanaf 2004 dat de erfpachter zich niet heeft neergelegd bij de benoeming van [A]. de erfpachter moet er dan in ieder geval op kunnen vertrouwen dat inderdaad conform de procedure waartoe de Gemeente zelf heeft besloten voor gevallen als deze een deskundige is benoemd door in ieder geval de meerderheid van de erfpachters. Indien dat niet is gebeurd, is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat JBW gehouden wordt aan een taxatie van deskundigen die benoemd zijn zonder haar instemming.

Erfpacht

Een fout in de procedure voor benoeming van een deskundige kan de gemeente jaren later opbreken. Met als risico dat opnieuw getaxeerd moet worden om de canonherziening vast te stellen.

Recht om  eigen deskundige aan te wijzen
Bij de rechtbank Amsterdam loopt een geschil omtrent bouwbloksgewijze aanpassing erfpachtcanon. Een van de erfpachters was het niet eens met door pachters aangewezen deskundige. Het bezwaar van de erfpachter dat procedure niet correct is doorlopen wel terecht. Het betrof een deskundigenprocedure uit erfpachtvoorwaarden van 1915. Van de Gemeente mag verwacht worden bij wijziging van de hoogte van een canon, iets dat weinig voorkomt en ingrijpende gevolgen kan hebben voor de erfpachter, een reële mogelijkheid wordt verschaft om een eigen deskundige te kiezen, aldus de rechbank.

Taxatie ongeldig bij fout in procedure benoeming deskundige
De erfpachter moet er dan in ieder geval op kunnen vertrouwen dat inderdaad conform de procedure waartoe de Gemeente zelf…

View original post 80 woorden meer

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s