Taxatie bij herziening canon

In een slepende zaak over de vaststelling van de hoogte van erfpachtcanon raakte zelfs de deskundige de weg kwijt. Een goede deskundige is het halve werk. Bij erfpacht is het belangrijk bij herziening van de canon een goede taxateur in te schakelen die ervaring heeft met waardering van erfpachtgrond. Uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl: Rechtbank Haarlem, 6 maart 2013,  LJN: BZ5981.

cropped-molen2.jpg

De rechtbank heeft het, ter bepaling van de waarde van de grond en de hoogte van de erfpachtcanon, noodzakelijk geacht een deskundige te benoemen. De in algemene bewoordingen geformuleerde vraag naar de grondwaarde van het perceel biedt de mogelijkheid voor de deskundige om de voor de waardetaxatie meest geëigende basis te kiezen. De rechtbank formuleert de bezwaren tegen wijze van taxeren van de deskundige als volgt:

2.14. Hoewel de wijze van taxeren aan de deskundige is voorbehouden – de rechtbank bezit de benodigde deskundigheid immers niet – dient uit de motivering van de taxatie te blijken hoe de uitkomsten ervan tot stand zijn gekomen. De rechtbank is van oordeel dat de deskundige, ten opzichte van zijn eerdere rapportages, ter comparitie weliswaar meer duidelijkheid heeft verschaft over hoe hij tot een waardebepaling van het perceel is gekomen, maar dat, mede in het licht van de bezwaren en vragen van de erfpachters nog immer onduidelijk is waarom hij als basis voor deze waardebepaling de marktprijs van vergelijkbaar onroerend goed heeft gekozen. Evenmin is duidelijk geworden waarom Van Vulpen bij zijn waardebepaling, bijvoorbeeld, geen reductiecijfer heeft gehanteerd, hoewel hem bekend is dat bij een andere canonvaststelling in Zaandam wel depreciatie in aanmerking is genomen. Van Vulpen heeft enkel aangegeven dat hij heeft gerapporteerd conform de opdracht van de rechtbank, daarmee de vragen van de rechtbank kennelijk miskennend. De deskundige heeft zich voorts kortweg op zijn praktijkervaring beroepen en aangegeven dat hij het perceel heeft getaxeerd ‘zoals dat in dergelijke gevallen gebruikelijk is’.

2.15. Zeker nu het deskundigenoordeel in deze zaak direct bepalend zal zijn voor de hoogte van de in de komende tien jaar door de erfpachters  te betalen erfpachtcanon, mag hiervan worden verwacht dat het beter gemotiveerd is en meer blijk geeft van de op het gebied van erfpacht benodigde deskundigheid. De rechtbank meent dan ook niet voort te mogen gaan op grond van de in de deskundigenrapporten vagetrokken conclusies voor zover het de waardebepaling van de grond en de hoogte van de erfpachtcanon betreft.
De rechtbank besluit een andere deskundige aan te stellen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s