Erfpacht en WOZ waarde

De aanslag onroerende zaakbelasting valt weer in de bus. De erfpachter betaalt deze belasting als ware hij volledig eigenaar. Bij de WOZ taxatie wordt  van ficties uitgegaan. De taxateur van de gemeente doet aannamen om tot een WOZ waarde te komen. De efpachter doet er goed aan het taxatieverslag behorend bij de WOZ aanslag op te vragen en kritisch te bekijken. Recreatiegebied op erfpachtgrond
Waar moet je als erfpachter dan op letten? Aanknopingspunten daarvoor zijn te vinden in het recente concept rapport van de Commissie Van der Werf. Deze bekijkt in hoeverre  taxatiemethoden, waaronder  de WOZ waarde gebruikt kunnen worden bij taxatie van bloot eigendom met het oog op verkoop of heruitgifte van erfpachtgrond op de waddeneilenaden. De opmerkingen van de commissie over de WOZ waarde bij erfpacht staan hieronder. Het concept rapport is te vinden op: www.waardebepalingblooteigendom.nl

“De WOZ-waarde is vanwege wettelijke ficties (waaronder alleen de fictie van eigen grond bruikbaar is) per definitie niet de marktwaarde. Door normalisering, het aanbrengen van correcties ten aanzien van  niet bruikbare ficties, correctie van de achterlopende peildatum en normalisering van onderhoud tot  normaal onderhoud, is de WOZ-waarde bruikbaar. De commissie is bij marginale toetsing van de  WOZ-waarde op de Waddeneilanden bij recreatiewoningen gebleken, dat:
• de vertaalslag van referentieobjecten naar het betreffende object niet duidelijk is;
• het idee wordt gewekt, dat aan opstallen, werken en beplantingen en de grond rechtstreeks een waarde is toe te kennen, terwijl slechts sprake kan zijn van allocatie van waardecomponenten;
• er op de opstalwaarde een soort boekhoudkundige afschrijving wordt toegepast, die niet spoort met het marktgedrag van goed geïnformeerde kopers;
• vergelijkingsobjecten op erfpacht worden aangepast met 17x de canon, wat fiscaal klopt, maar niet spoort met het marktgedrag van goed geïnformeerde kopers;
• er bij doorlopende rechten, waarvan de termijn is verstreken, een canon verondersteld wordt bij heruitgifte, gebaseerd op een onjuiste direct toegekende, niet gedeprecieerde grondwaarde.
Voorzichtigheid met de eventuele toepassing van de WOZ-waarde is geboden. Mocht de erfpachter de WOZ-waarde wel een juist uitgangspunt vinden en mocht de taxateur deze correct achten, dan kan de WOZ-waarde worden gebruikt. Bij eerste woningen is de WOZ-waarde bij instemming van  erfpachter en toetsing door de taxateur bruikbaar.  Voor overige gevallen zijn gebruikte referentietransacties uit de WOZ-beschikking wel bruikbaar. Het  is raadzaam om zich ervan te vergewissen, dat referenties objecten op eigen grond betreffen.”

Advertenties

3 comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s