Rechtsbescherming bij erfpacht

De overheid of een overheidsinstelling is soms zelf erfverpachter. Bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, de gemeente Amsterdam of het Hoogheemraadschap doen aan erfpacht. Dan doet zich de situatie voor dat de overheid opereert op het terrein van civielrecht. Daarmee is de overheid ook gebonden aan civielrechtelijke normen naast normen uit het bestuursrecht.

In procedures over erfpachtvoorwaarden of canonverhoging zal de rechter (een beding uit) de erfpachtvoorwaarden toetsen. Op welke gronden wordt er dan getoetst door de rechter? Daar heeft de Hoge Raad zich al eens over uitgelaten. In een zaak over erfpacht in de gemeente Lelystad heeft de Hoge Raad vijf beschermingsgronden genoemd. In die zaak ging het om een bepaling in de erfpachtvoorwaarden over canonverhoging. Het gaat volgens de Hoge Raad om de volgende toetsingsgronden:

1.           is  het beroep op de voorwaarde in de gegeven omstandigheden in strijd met de redelijkheid en billijkheid;

2.            betreft het een beding dat op de zwarte of grijze lijst staat van de algemene voorwaarden van afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek;

3.            doet zich een mogelijkheid voor tot (gedeeltelijke) wijziging of ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:259  en 6:260 BW

4.            kan het beding reden zijn voor een beroep op onvoorziene omstandigheden ex artikel 6:258 BW;

5.            is het beroep van de overheid op het betreffende beding in de erfpachtvoorwaarden in strijd met één of meer algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het zorgvuldigheidsbeginsel, het beginsel van fair play, het evenredigheidsbeginsel e.d.

Op grond van deze vijf beschermingsgronden meent de Hoge Raad dat er sprake is van voldoende rechtsbescherming van de erfpachter in het burgerlijk recht. Dat is ten zeerste de vraag. De uitspraken waarin bepaald is dat een beding in strijd is met de redelijkheid en billijkheid zijn er, op een enkele uitzondering na, niet. De invloed van de redelijkheid en billijkheid zit hem dan meer in een overgangsregeling die gecreëerd wordt om een hogere canon te bewerkstelligen. Of een “ingroeiregeling”.  Een doekje voor het bloeden dus.

Een voorbeeld hoe klachten van erfpachter tegen onredelijke voorwaarden bij heruitgifte werden weggewimpeld is te vinden in deze uitspraak . De erfpachters waren niet blij met de uitspraak. Het hoger beroep is nog aanhangig.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s