De erfpachtakte en uitleg daarvan bij geschillen

De erfpachtakte is de notariële akte waarbij het erfpachtrecht is gevestigd of overeengekomen. Ook in de koopakte kan het recht van erfpacht zijn opgenomen. Een erfpachtakte bevat veel formeel taalgebruik. Dat wil niet zeggen dat alles per se goed geregeld is. Soms is niet duidelijk wat eigenaar en erfpachter beoogd hebben voor een specieke situatie. Het gaat dan om de uitleg van aan een bepaling in de erfpachtakte gegeven kan worden. Hoe wordt zo’n beding in de erfpachtakte dan uitgelegd?

Rechters hebben daarover nagedacht. De rechter neemt dan als uitgangspunt dat de in de notariële akte tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling moet worden afgeleid uit de in de akte gebezigde bewoordingen, uit te leggen naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte (zie de arresten van de Hoge Raad van 8 december 2000, NJ 2001/350, HR 13 juni 2003, NJ 2004/251 en HR 4 september 2009, RvdW 2009/909). Het komt ook aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan de door hen gebezigde bewoordingen mochten toekennen en op hetgeen zij daaromtrent redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij zijn de omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, van beslissende betekenis.

Het gaat dus niet alleen om taalkundige uitleg van wat er in de erfpachtakte staat. Maar ook om intentie van partijen, de verwachtingen die zijn ontstaan en wat gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s