Opzegging erfpacht met juiste termijn

Opzegging van erfpacht door de eigenaar is alleen mogelijk indien (1) de erfpachter ernstig tekortschiet in de nakoming van andere verplichtingen dan betaling of (2) de canon over twee achtereenvolgende jaren niet is voldaan. Dit betreft niet de beeindiging van het erfpachtcontract wegens einde van de overeengekomen tijdsduur van het recht van erfpacht.

Een opzegging dient altijd tenminste een jaar voor het tijdtip van beeindiging opgezegd te worden. Opzegging van de erfpacht moet per deurwaardersexploit.

Opzegging met onjuiste termijn: zaak LJN: AT5951, Rechtbank Arnhem, 20 mei 2005.
In artikel 10 lid 2 onder b van de erfpachtsakte is bedongen dat de vervallenverklaring van de erfpacht door de eigenaar eerst één jaar na de dagtekening van het ter zake uit te brengen exploit in werking treedt. De vervallenverklaring naar oud recht en de opzegging op grond van artikel 5:87 lid 2 BW vertonen een zodanige gelijkenis dat een redelijke uitleg van de aard en strekking van de bedongen termijn meebrengt dat deze overeenkomst ten voordele van de erfpachter kan worden ingeroepen bij een opzegging zoals hier nu aan de orde is. In zoverre is de opzegging door Staatsbosbeheer ongeldig.

Tijdens de comparitie is de mogelijkheid van omzetting van de gehanteerde opzegtermijn aan de orde geweest. Staatsbosbeheer heeft zich desgevraagd op conversie beroepen. De stichting heeft daartegen op zichzelf niets ingebracht. Nu conversie niet in het nadeel van de stichting werkt en dus jegens haar niet onredelijk is, is deze mogelijk. Op grond hiervan wordt de opzegging van 28 mei 2004 opgevat als te zijn gedaan tegen 29 mei 2005.

Met inachtneming van de opzegtermijn zoals deze is geconverteerd is de vordering van Staatsbosbeheer in reconventie tot ontruiming toewijsbaar.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s